Huisreglement

Wij heten u van harte welkom in onze accommodatie “ De Ginckel” in Leersum.

Dit huisreglement is opgesteld om u een aangenaam en probleemloos verblijf te laten hebben in onze accommodatie. Wij hopen dat u zich hier thuis zult voelen.

Wij verzoeken u vriendelijk om met uw accommodatie en omgeving om te gaan zoals u zou wensen dat gasten met uw woning en leefomgeving om zullen gaan. Wij wensen u een aangenaam verblijf!!
Veroorzaak geen geluidsoverlast en respecteer de rust van de omwonende.

Afgesloten ruimten en kasten zijn voor privé doeleinden bestemden deze dient u niet te openen.
Verplaats alleen de inrichting ( meubelen, etc.) met toestemming van ons, er kan namelijk bij het verplaatsen van de inrichting onnodige schade ontstaan, die u dient te vergoeden. Mocht u nalaten om linnengoed te gebruiken op de bedden, dan worden de reinigingskosten van de kussen, dekens/ dekbedden en matrassen in rekening gebracht.

U dient het afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, aangezien het afval verstoppingen kunnen veroorzaken. Dus niets in badkuipen, toiletten, wastafels en andere afvoeren. Deponeer het in de vuilnisbak.
Onvolkomenheden dient u onmiddellijk aan ons te melden, zodat wij zullen trachten dit op te lossen. Meldt eventuele schade aan ons, zodat wij het voor de aankomst van de volgende gasten in orde kunnen maken.

Indien u bij aankomst schade constateert, dan dient u dat binnen 3 uur aan ons te melden. Bij verzuim hiervan wordt eventueel de schade bij u in rekening gebracht.

Geluidsinstallaties dienen uitsluitend binnen gebruikt te worden. De Ginkel bevindt zich in een stiltegebied, dit houdt in dat er buiten geen versterkt geluid ten gehore gebracht mag worden.

Roken in het gebouw is niet toegestaan. – Open vuur ( vuurkorven/ bbq’s) alleen te plaatsen op de daartoe aangewezen plaatsen, mist de weersomstandigheden dit toestaan. Vuurwerk en fakkels niet toegestaan. Bij droogte alle open vuur verboden.

Bij afwezigheid alle ramen sluiten en de buitendeuren op slot draaien.

Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen gebruik maken van de speeltuin/ het klimpark.

De accommodatie dient u aan het einde van uw bezoek schoon op te leveren, mocht dit niet het geval zijn zullen wij de extra schoonmaakkosten verrekenen met de betaalde borg.

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden Stichting Landgoed Buytenhuys De Ginkel per 01-01-2021